Irishisms

Irish eyes Irish coffee Irish luck Irish jig Irish fairy tale Irish pub Irish countryside Irish tradition Irish music Irish whiskey Irish charm What would you add to the list of Irishisms?